شابلون:کارور mzn-0: نسخه‌ئون ِفرق

بدون خلاصه
(صفحه‌ای جدید حاوی «{{userbox-level-r | level = 0 | id = mzn | info = اینتا کارور ره :category:کارور m...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
{{userbox-level-r
| level = 0
| id = [[Mazanderani language|mzn]]
}}
<noinclude>
{{languages|Mazanderani|mzn}}
</noinclude>
۱۲۹

ویرایش