گپ:مازرون: نسخه‌ئون ِفرق

بر ترف هکردن جعبه اتلاعات اوستان
جز ("چـیـزونی که 46.36.108.226 (Talk) دأچـیـه ده‌گـه‌ره‌س بـأیـه هـأمونـتـایی که شمال بزرگ ای وألگ )
(بر ترف هکردن جعبه اتلاعات اوستان)
==نقشه مازندرون و بحر خزر==
اينتا مقاله خله خار بنويشت بيه.اما اتا ايراد دارنه و اون اين هسه كه در نقشه اي كه در مقاله دره و محدوده تبرستان ره نشون دنه نوم درياي شمال ايران ره بحر خزر بيارده.اينتا نقشه براي مازندروني ها خله جالب نيه كه نوم غير ايراني خزر بر روي درياي شمال ايران دووه.([[کارور:شمال بزرگ|شمال بزرگ]] ‏۳۰ نـووه‌مـبـر ۲۰۱۰، ساعت ۰۹:۲۵ (UTC))
اگه کسی وقت دارنه لوتف هکنه ایراد جعبه اتلاعات اوستان ره بر ترف هکنه.با سپاس.‏۲۶ فوریه ۲۰۱۴، ساعت ۱۲:۲۷ (UTC)[[کارور:شمال بزرگ|شمال بزرگ]] ([[کارور گپ:شمال بزرگ|بحث]])