ولیگ: نسخه‌ئون ِفرق

بدون خلاصه
(گسترش)
بدون خلاصۀ ویرایش
{{italic title}}{{taxobox
| name = Hawthornsولیک
| image = Crataegus, various species, fruit.jpg
| image_caption = چن جور مختلف ولیک
| image_caption = Fruit of four different species of ''Crataegus'' (clockwise from top left: ''[[Crataegus coccinea|C. coccinea]]'', ''[[Crataegus punctata|C. punctata]]'', ''[[Crataegus ambigua|C. ambigua]]'' and ''[[Crataegus douglasii|C. douglasii]]'')
| regnum = [[Plant]]ae
| unranked_divisio = [[Angiosperms]]
| type_species_authority = [[Michel Gandoger|Gand.]]
}}
'''ولیک''' یا '''ولیگ''' {{انگلیسی جه|Hawthorns}} اتا جنگلی میووئه که زالزالِک سون، ونه حجم بیشتر هسته(=تیم) جا تشکیل بونه. ونه رنگ سیو مایل به وَنِفش و بعضی‌ها هم سرخ هسِّه و نخِدِ گتی بونه. اینتا میوه علاوه بر ویتامین‌‌های A ، B، C و تانن کلسیم و مختصری پکتین دارنه که تقویت قلب وسه و معده وسه توصیه بونه. مهم‌ ترین اثر زالزالک و ولیگ قلب رو، تنظیم هکردن ونه حرکات نامنظم هسِّه و تپش قلب و ضربان شدید جا جلوگیری کنِّه.
'''ولیک''' فارسی دله(زالزالک وحشی) انگلیسی دله:( Hawthorns )جنگلای ایران دله به خصوص شمال دله به وفور وجود دارنه ، و بسته به رنگ میوه «سرخ ولیك» و «سیوولیك» تقسیم بونه. سرخ ولیک ره نور دله «شال‌ولیك»، علی آباد كتول دله سرخ ولیك»، شفارود‌ دله «سرالالا»، اطراف رشت دله «سگ‌كامپوره»، تونکابون دله «ولیك» بئوته بونه.ولیک كتاب‌های طب سنتی دله «خفچه» و «زعرورالاد‌ویه» و د‌ر بعضی كتاب‌ها هم «تفاح‌بری» نوم بورد‌ه بیه.
 
'''ولیک''' فارسی دله(زالزالک وحشی) انگلیسی دله:( Hawthorns )جنگلای ایران دله به خصوص شمال دله به وفور وجود دارنه ، و بسته به رنگ میوه «سرخ ولیكولیک» و «سیوولیكسیو ولیک» تقسیم بونه. سرخ ولیک ره نور دله «شال‌ولیكشال‌ولیک»، علی‌آباد علی آباد كتولکتول دله سرخ ولیكولیک»، شفارود‌ دله «سرالالا»، اطراف رشت دله «سگ‌كامپورهسگ‌کامپوره»، تونکابون دله «ولیكولیک» بئوته بونه. ولیک كتاب‌هایکتاب‌های طب سنتی دله «خفچه» و «زعرورالاد‌ویه» و د‌ر بعضی كتاب‌هاکتاب‌ها هم «تفاح‌بری» نوم بورد‌ه بیه.
[[پرونده:siu valig.jpg|200px|thumb|left|سیو ولیگ]]
 
== شیمیایی تركیباتترکیبات ==
میوةمیوه تازةتازه ولیک ، د‌ارای سیتریكسیتریک اسید‌ و تارتاریكتارتاریک اسید‌ و كراتگوسکراتگوس اسید‌، پكتین،پکتین، روغن چرب، قند‌های گلوكوزگلوکوز و فروكتوزفروکتوز هسه.
 
==خواص ـ كاربورد‌کاربورد‌==
به طور كلیکلی میوةمیوه ولیک ره سرشار ویتامین C، ملین، مقوی معد‌ه، و بازكونند‌ةبازکونند‌ه گرفتگی‌ها و محركمحرک دوننه.
به طور كلی،کلی، د‌م هكرد‌ةهکرد‌ه گل‌های ولیک و یا گرد‌ گل خشكخشک بئی اون به مقد‌ار پنج تا هشت گرم روز دله برای ضعف قلب، آنژین، ورم آئورت، اختلالات عصبی از جمله نگرانی، بی‌خوابی، سرگیجه، احساس صد‌ا د‌ر گوش و نظایر آن مفید‌ هسه.<ref>www.mihansalamat.com</ref>
 
==منابع==
* {{یادکردمنبع ویکی|عونوان = |پیوندلینک = http://en.wikipedia.org/ Hawthorns |زبانعنوان=Hawthorns|زوون =انگلیسی | بازیابی تاریخ=11 دی ۱۳۹2}}
 
{{پانویس|چپ‌چین=بله}}
 
[[رج:میوه‌ئون]]