آپارتاید: نسخه‌ئون ِفرق

بدون خلاصه
معنی کلمه آپارتاید که آفریقایی کلمه هسِّه ،جدا هکردن و جدا داشتن هسِّه و در کل به این مفهوم بیه که سیو مردم آفریقا جاهای مخصوصی داواشن و هر جا نتونن زندگی هکنن و خصوصآ اسپه مردمون کنار دنی بواشن.
 
[[نلسون ماندلا]] و [[استیو بایکو]] هر دتا مخالف آپارتاید بینه اما استیو بایکو معتقد بیه که چون سیو مردمون اکثریت هسِّنه ونه آفریقای جنوبی دله حق حکومت هکردن دارن ولی نلسون ماندلا معتقد بیه که همه چه سیو و چه اسپه ونه حقوق مساوی اجتماعی دارن.مخالفت های علنی و مبارزه زیرزمینی که وه راه دم هدا ی وسه وره دستگیر هکردنه و سال 1962 [[ میلادی ]] حبس ابد محکوم بیِّه اما 28 سال بعد سال 1990 آزاد بیِّه.سال 1994 وه آفریقای جنوبی [[ رئیس جمهور ]] بیِّه و بعد از پنج سال که آثار آپارتاید ره از میون بوردنه ،وه تمایل نداشته دواره رئیس جمهور باوِّه.نلسون ماندلا روز 5 دسامبر 2013 (15 آذر 1392) [[ ژوهانسبورگ ]] دله سن 95 سالگی دله بمرده.
 
 
۵۰۳

ویرایش