کارور گپ:Esmaeil: نسخه‌ئون ِفرق

بدون خلاصۀ ویرایش
 
==لطفآ توجه هکنین==
لطفآ شه ایمیل ره اینجه بلین تا شمه جا مکاتبه هکنم.جسارتا ونه باوِّم اینجه وضع خله نابسامان هسِبه هسّه.هرچند شمه جا اختلاف سلیقه و حتی رفتار کاری دارمه اما دومِبهدومِّه شمه نظر جز پیشرفت ویکی نیه پس چون در این هدف مشترکمی مه ایمیل ره دارننی وبتوننی اتا ایمیل حاوی شه اسم مه وسه برسنین ویا اینجه بلِّین. شمه خنابدونbaboli 19 ‏۸ نـووه‌مـبـر ۲۰۱۳، ساعت ۰۹:۴۹ (UTC)
 
 
شمه جا کار دارمه که اینجه ناخوامِّه بنویسم.مره لطفآ باوِّین که ایمیل هدانی مه گپ دله
۵۰۳

ویرایش