فیسبوک: نسخه‌ئون ِفرق

جز
gcache removed this entry
جز (deadlink fix: fixed hostname of google cache)
جز (gcache removed this entry)
فیس‌بوک محیط در واقع مجلسی از رفخون و آشنایون اتا کارور به‌شمار شونه. فیس‌بوک با ارائه امکان عضوگیری با تعداد بالا، شه کارورون ره اجازه دنه تا هر لحظه جدید رفخ بَییرن.<ref>[http://www.mondnews.com/index.php?Package=Articles&OP=Display_Articles&ID=15 مند نیوز]، بازدید: نوامبر ۲۰۰۹.</ref>
 
فیس‌بوک کارورون اتا شخصی صفحه هم دارنه. بنشنه گروه بساجن و یا دیگه گروه‌ئون دله عضو بوون. کارورون بتونّه شه وسّه [[آلبوم]] بساجن و افرادی ره شه رفخون لیست سَره بی‌یلن.<ref name="74.125.77.132">[http://archive.is/20121209184659/http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:HfWSMnJ1OtAJ:www.khorasan.ir/LinkClick.aspx?fileticket%3Dt7xJgDOTxLM%3D%26tabid%3D507%26mid%3D3500+%D9%81%DB%8C%D8%B3+%D8%A8%D9%88%DA%A9+%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA&cd=16&hl=en&ct=clnk&gl=nl&client=firefox-a خراسون]، بازدید: نوامبر ۲۰۰۹.</ref>
 
کارورون بتونّه اتا هنرمند یا اتا وب‌گاه و یا [[وبلاگ]] وسّه و حتی اتا وسیله که ساجنّه سَره صفحه سِوائونه طراحی هاکنن تا دیگرون هم ونه صفحات دله عضو بوون و شه پیشنهادها و انتقادون ره ارائه هاکنن.<REF name="74.125.77.132"/>
۴۲

ویرایش