دار: نسخه‌ئون ِفرق

بدون خلاصه
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
[[File:GemeineFichte.jpg|thumb|درزنی گلام -صنابر]]
[[File:The Oak Tree.JPG|thumb|موزی دار]]
'''دار''' {{فارسی جهجا|درخت}} اتا دسته از گیاهون هسِّنه که وشون تنه سایر گیاهون جهتون کلفت‌تر و محکم‌تریمحکم‌تر هستههسِّه. دار از گلام ''(برگ)'' و تنه و ریشه جا تشکیل بونه .دارها بهدیگر نسبت دیگرجاندارونِ جاندارونتون بیشتر عمر کنِِنِه. دارهایی درنه که بیش از 100 متر بلندی و عمر بیش از هزار سال دارننه.
 
هر چی دار بلندتر و کلفت‌تر باوِّه ونه عمر بیشترهسِّه. خطوطی که دار ِتنه ِداخل دله بَدی بونه جا بتِّونِنِه دار ِسن ر معین هکنن. البته اینتا کار مخرب هسِّه و ونه دار ر بورینیم. روش‌های دیگری هم دره که بدون تخریب بتونِنِه دار عمر ر معلوم هکنن:
۵۰۳

ویرایش