سویداء (استان): نسخه‌ئون ِفرق

صفحه‌ای جدید حاوی «{{جا:کارور:TapuriaBot/SYR2|سویداء|سویداء (استان)|۸۷۰۰۰|As-Suwayda}}» ایجاد کرد
(صفحه‌ای جدید حاوی «{{جا:کارور:TapuriaBot/SYR2|سویداء|سویداء (استان)|۸۷۰۰۰|As-Suwayda}}» ایجاد کرد)
(بدون تفاوت)
۲۱٬۶۱۴

ویرایش