۱۹ خرداد: نسخه‌ئون ِفرق

بدون خلاصه
{{خرداد}}
{{وهمینه ما}}
'''۱۹ خرداد''' [[هجری شمسی تقویم|هجری شمسی]]، مساوی '''۱۶ وهمینه ما''' [[تبری تقویم]].
 
==دکته کارون==
 
==بمردون==
 
{{هجری شمسی ماه‌ئون}}
[[رج:وهمینه ما]]
{{تبری ماه‌ئون}}
{{مازرونی سال بؤرجون}}
 
[[رج:خرداد]]
۱٬۰۲۵

ویرایش