صفحه‌ی تاریخچه

ویکی‌پدیا_گپ: پرچم گپ

‏۳ اکتبر ۲۰۱۱

‏۲۸ مه ۲۰۱۱

‏۲۵ آگوست ۲۰۱۰

‏۲۴ آگوست ۲۰۱۰

‏۲۲ آگوست ۲۰۱۰

‏۱۷ آگوست ۲۰۱۰

‏۱۶ آگوست ۲۰۱۰

‏۱۵ آگوست ۲۰۱۰