زنجان اتا ایران ِاوستان‌ها جه هسه که زنجانِ شهر ونه گت‌ترین شهر و مرکز هسته. این اوستان دله ۱٬۰۵۷٬۴۶۱ نفر جمیعت درنه و ونه گتی ۲۱٬۷۷۳ ک‌م۲ هسته. زنجانیون تورکی گپ زننه.

زنجان اوستان
Map
اداری تقسیمات
کشور
جورته تقسیمات
نیشتگا
اداری تقسیمات
جوغرافی ویژگیون
گتی
۲۱٬۷۷۳ km²[۲] ونه پارامتر ره Wikidata دله دچی‌ین
جمیعت
جمیعت
۱٬۰۵۷٬۴۶۱[۳] (سرشماری) ونه پارامتر ره Wikidata دله دچی‌ین
دیگر معلومات
محلی زوون
تلفن پیش‌شماره
0241 ونه پارامتر ره Wikidata دله دچی‌ین
جوغرافی کد
111452[۴] ونه پارامتر ره Wikidata دله دچی‌ین
ایزو 3166
IR-19 ونه پارامتر ره Wikidata دله دچی‌ین

منابع دچی‌ین

  1. ۱٫۰ ۱٫۱ ۱٫۲ ۱٫۳ ۱٫۴ ۱٫۵ ۱٫۶ ۱٫۷ "نتایج سرشماری جمعیت به تفکیک تقسیمات کشوری سال 1395".
  2. نشانی اینترنتی: https://www.amar.org.ir/english/Iran-at-a-glance/Zanjan.
  3. نشانی اینترنتی: https://www.amar.org.ir/%D8%B3%D8%B1%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B3-%D9%88-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86/%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D8%B3%D8%B1%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C/%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%81%DA%A9%DB%8C%DA%A9-%D8%AA%D9%82%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-1395.
  4. ونه نوم اینجه بمو: جئونیمز. اثر یا نومِ زوون: انگلیسی. انتشارِ تاریخ: ۲۰۰۵.