ئوشار شکی (انگلیسی:Shaki Waterfall) ئوشاری هسته که سیسیان، استان سیونیک، ارمنستان درون واقع بَیی‌یه و ونه کلی ارتفاع ریزشگاه، 18 هسته.[۱]

ئوشار شکی
محل سیسیان، استان سیونیک، ارمنستان
ارتفاع کلی 18


وابسته جستاروندچی‌ین

منابعدچی‌ین

  1. «جهون ئوشارون داده پایگاه»(انگلیسی)‎. World Waterfalls Website. هارشی‌یه بیی ۱۳ اسفند ۱۳۹۰ گادِر.