آش ندری اتا فیلم هسته که ونه نویسندگی و کارگردانی ره حسین شهابی سال ۱۳۷۶ انجام هِدائه.

آش ندری
کارگردان حسین شهابی
تهیه‌کننده كبری قاسمی
نویسنده حسین شهابی
بازیگرون فريبا مرتضوي

حسين کاظمی
هاشم سعیدی
احمد عباسی
نادر گلرخ
هاشم سرباز
ناهید موحد
کریم آتشباری
ساسان مینایی

امیر پور هاجر
موسیقی حسین شهابی
فیلم‌برداری کاظم سرور
تدوین حسین شهابی
گونه اجتماعی
استودیو شبکه کیش
تَنِک‌کر خانه فیلم باران
کشور Flag of Iran.svg ایران
زوون فارسی
سوره دله

بازیگراندچی‌ین

  • فريبا مرتضوي
  • حسين کاظمی
  • هاشم سعیدی
  • احمد عباسی
  • نادر گلرخ
  • هاشم سرباز
  • ناهید موحد
  • کریم آتشباری
  • ساسان مینایی
  • امیر پور هاجر

منابعدچی‌ین