آتلانتا هاوکز، (انگلیسی جه: Atlanta Hawks) اتا بسکتوال تیم هسته که آمریکای ان‌بی‌ای دله بازی کانده و ونه مقر شهر آتلانتا هسته که جورجیا ِایالت دله قرار دانّه. این تیم شرق کونفرانس کنفرانس دله دره و جنوب شرقی منطقه جه هسته.

Atlanta Hawks
آتلانتا هاوکس
کنفرانس شرق
منطقه جنوب شرق
تاسیس 1946 (Joined NBA In 1949)
تاریخچه Buffalo Bisons
(1946)
Tri-Cities Blackhawks
(1946–51)
Milwaukee Hawks
(1951–55)
St. Louis Hawks
(1955–68)
Atlanta Hawks
(1968–present)
سره خانگی زمین فیلیپس آرینا
شهر آتلانتا
لباس رنگ سفید، سورمه ای، سرخ، نقره ای
                   
مالک آتلانتا اسپیریت
مدیر اصلی ریک ساند
سرمربی مایک بودنهاوزر
Coach bud looking other way.JPG
تیم لیگ-د یوتا فلش
قهرمونی لیگ 1
(1958)
قهرمونی کنفرانس 4
1957, 1958, 1960, 1961)
قهرمونی گروه 14
(1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1963, 1964, 1966, 1967, 1970, 1980, 1987, 1994)
سایت hawks.com

وابسته جستاروندچی‌ین

منابعدچی‌ین

وب‌گاه رسمیدچی‌ین

ویکی تلمبار دله بتونّی پرونده‌ئونی که آتلانتا هاوکز خَوری دَره ره پیدا هاکنین.